VICTOR CATALÀ

Fundació La Caixa - Incorpora Jove (Laura)

Prod: Intricate Productions
Dir: Victor Català
DoP: Àlex Sans