VICTOR CATALÀ

"Projecte AINA" commercial for Generalitat de Catalunya
Agency: Broadcaster
Prod: Maria Asensio
Dir: David Cerqueiro
DoP: Victor Català